QR codes in uw eigen huisstijl

DYNAMISCH en STATISCH

Vergroot de aandacht met gepersonaliseerde QR codes.

Privacy policy

Via de website en/of het platform van QRazy worden privacy-gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. QRazy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
1. duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden QRazy persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
2. het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. QRazy u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
4. QRazy uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer QRazy daar wettelijk toe verplicht is;
5. QRazy passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat QRazy dit ook eist van partijen die in opdracht van QRazy persoonsgegevens verwerken;
6. uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Artikel 1 – Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het aanvragen van informatie, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens:
a. NAW-gegevens;
b. Telefoonnummer;
c. E-mailadres;
d. Overige contactgegevens;
e. Inloggegevens;
f. Betaalgegevens;
g. IP-adres;
h. Kvk-nummer en btw-nummer;
i. Overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het verlenen van toegang tot onze website https://www.qrazy.nl en/of ons platform https://scan.qrazy.nl/;
b. Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website en platform;
c. Het aanbieden van onze services en diensten;
d. Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
e. Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website en platform;
f. Het verbeteren en evalueren van onze website, platform en diensten;
g. Het verlenen van toegang tot https://scan.qrazy.nl waarin u bij uw eigen omgeving kunt.

Artikel 2 – Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. QRazy maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Artikel 3 – Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de overeenkomst (bijvoorbeeld nadat u heeft opgezegd, of besloten heeft uw proefperiode niet te verlengen).

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wij maken gebruik van:
a. Mollie: Voor het kunnen betalen van onze facturen via iDEAL, creditcard of bankoverschrijving maken we gebruik van Mollie.
b. Microsoft: We maken gebruik van Microsoft365 voor o.a. e-mail, agenda, opslag van bestanden (OneDrive) en chat/videobellen (Teams). Alle data wordt opgeslagen in Europese datacenters.
c. Dropbox: We maken gebruik van Dropbox om tijdelijk en gedurende ontwerp, design en bewerken van bestanden deze bestanden online op te slaan. Na afronding bewaren we bestanden op een eigen gegevensdrager.
d. Wetransfer: We gebruiken Wetransfer om grote bestanden naar de klant te sturen. Dit gaat middels versleutelde en beveiligde transacties.

Artikel 5 – Cookies

Op de website van QRazy wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Mogelijk worden door derden die door QRazy zijn ingeschakeld cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat de betreffende websites dan niet meer optimaal werken.

Artikel 6 – Sociale media

6.1 LinkedIn; Via onze website worden er, mits toestemming verleend door de website bezoeker, cookies geplaatst en uitgelezen van LinkedIn. Wij gebruiken dit om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op LinkedIn.
6.2 Facebook; Via onze website worden er, mits toestemming verleend door de website bezoeker, cookies geplaatst en uitgelezen van Facebook. Wij gebruiken dit om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook.

Artikel 7 – Websites van derden

De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Artikel 8 – Rechten persoonsgegevens

Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via e-mail. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Artikel 9 – Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

QRazy kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Artikel 10 – Contactgegevens

Artikel 11 – Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt QRazy u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met QRazy uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

privacy logo qrazy